گروه روغن های امولسیون شونده _آنتی فوم

سی اف 730-آنتی فوم(ضد کف)

  1. آنتی فوم یک افزودنی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کف است که در طی یک فرآیند شیمیایی در مایعات ایجاد شده است. در فرآیندهای شیمیایی، کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شود، از جمله اینکه مشکلاتی را روی سطح پوشاننده ایجاد می کنند و مانع از این می شوند که تمامی گنجایش ظرف حامل ماده استفاده شود. 
  2.      آنتی فوم ها به آسانی و به سرعت روی سطح کف گسترش یافته، معمولاً تمایل دارند به سمت سطح آب و هوا حرکت کنند و کف را از بین ببرندکه این عمل باعث ترکیدن حبابهای هوا و از بین رفتن سطح کف می شود.
  3.      در پروسه تولید صنایع قند، اعمالی چون پمپاژکردن، اختلاط و همزدن در مراحل مختلف،سقوط آزاد شربت، تبخیر، افزودن گاز دی اکسید کربن به شربت باعث ایجادکف می گردد.
  4.  آنتی فوم سها شیمی فر با پروانه ساخت شماره 28/53/236105از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، محصولی است که جهت کاهش و حذف کف ایجاد شده و کنترل یا ممانعت از تشکیل کف در پروسه تولید صنایع قند مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده: در صنایع قندوشکر در مراحل مختلف، تغلیظ ملاس در صنایع نشاسته سازی، الکل سازی، خوراک دام و طیور و صنایع کاغذ سازی.